Berba i obrada na tradicionalan način

Kada je određena optimalna zrelost grožđa i obavljene sve tehničke pripreme, počinjemo sa berbom grožđa namenjenog preradi, odnosno pravljenju vina. Da bismo došli do kvalitetnog grozda, a kasnije i vina prilikom berbe vodimo računa o vremenskim uslovima i drugim faktorima koji mogu uticati na krajnji kvalitet finalnog proizvoda, vina.

Grožđe namenjeno proizvodnji vina beremo u fazi tehnološke zrelosti. Pod tim podrazumevamo onaj vid zrelosti grožđa koji za dati tip vina ima najbolji odnos šećera i ukupnih kiselina.

Vreme berbe ranih sorti

Po lepom vremenu, posle rose, berbu vinskog grožđa obavljamo u jednom navratu, pri čemu svaku sortu beremo posebno. Radimo po lepom i suvom vremenu. Trudimo se da beremo grožđe kada je temperatura oko 20° C. Čim je temperatura veća od 25° C, dolazi do pregrevanja grožđa što negativno utiče na fermentaciju, stoga grožđe u gajbicama prvo skladištimo u hladnjače radi pothlađivanja što za posledicu ima zaustavljanje “divlje fermentacije”.

Po kišnom i hladnom vremenu ne beremo grožđe. Berbu započinjemo rano ujutru po “podizanju rose”. Svaki grozd beremo ručno kako bi sačuvali maksimalan kvalitet ploda, pakujemo u gajbice i transportujemo u haldnjače radi gore pomenutog potthlađivanja. Po završenom pothlađivanju grožđe se prebacuje na prebirnu traku gde se vrši kontrola kvaliteta i selektiranje grožđa. Po završenoj selekciji, grožđe ide u “muljač” gde se grozd odvaja od peteljke. Odvojeno grožđe bez peteljke ide u presu gde se samotokom (samo od sebe, sopstvenom težinom) cedi i na taj način dobijamo sok od koga kasnije nastaju naša Premium vina.

Sok dobijen ceđenjem se prebacuje u cisterne, dodajemo kvasce kako bi se podstaklo vrenje i na taj način šećer pretvorio u alkohol. U sledećoj fazi započinje proces fermentacije. Zbog opreme koju posedujemo (cisterne sa “čilerom”) fermentaciju konstantno držimo pod kontrolom.

Berba grožđa i proizvodnja vina se i pre nepunih 100 godina odvijala na identičan način, ručno, kontrolisano i sa puno ljubavi.